إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون.عرض تسلیتِ درگذشتِ مرحومه خانم دکتر مرضیه فرقانی، همسر برادر عزیز محمود فرقانی، به همسر و پسران ایشان احسان، ایثار و ارشاد و خانواده های وابسته و دوستان ایشان. خواهشمند ایم برای شادی روح ایشان سورۀ حمدی و سه سورۀ توحید بخوانید